PATRONAT MEDIALNY

Od dzisiaj blog wprowadza nową formę współpracy. Zachęcam do skorzystania z oferty patronatu medialnego „Co się dziwisz…”

Patronatem może zostać objęte :

1. wydarzenie kulturalne lokalne i ogólnopolskie

2. promocja książki

3. konkurs

Ad. 1.

Wydarzenia- wszelkie możliwe przedsięwzięcia kulturalne, które zostaną zaakceptowane przez właściciela bloga:

-eventy

-spotkania autorskie

-konkursy

-inauguracje

-rocznice

-wydarzenia szkolne

Blog oferuje umieszczenie na stronach :

cosiedziwisz.blogspot.com i cosiedziwisz.blog.pl oraz fanpage’u informacji z opisem wydarzenia, umieszczenie logo organizatora i ewentualnych zdjęć. Logo i informacja znajdzie się  w panelu bocznym w AKTUALNOŚCIACH. Szerszy opis zostanie umieszczony na głównej stronie i pozostanie przez okres –do uzgodnienia.

Organizator wydarzenia umieści na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych logo i link internetowy do bloga „Co się dziwisz…”

Ad.2

Promocja książki- oferta skierowania do wydawnictw i promotorów pozycji wydawniczych.

Blog oferuje wyeksponowanie na stronie :

cosiedziwisz.blogspot.com i cosiedziwisz.blog.pl w panelu bocznym pozycji oraz recenzję, która ukaże się jako wpis na stronie głównej przez okres- do uzgodnienia, oraz na fanpage,u. Wydawca i promotor udostępni egzemplarz recenzencki.

Blog oferuje akcję promocyjną w postaci konkursu, w którym nagrodą będzie dana pozycja wydawnicza.

Wydawca umieści logo bloga na materiałach informacyjnych dotyczących promocji i na okładce pozycji wydawniczej.

Ad3.

Blog obejmie patronat nad konkursami literackimi, historycznymi i pokrewnymi ze szczególnym uwzględnieniem konkursów dla młodzieży i dzieci.

Blog oferuje umieszczenie na stronach :

cosiedziwisz.blogspot.com i cosiedziwisz.blog.pl oraz fanpage’u informacji z opisem konkursu, umieszczenie logo organizatora i ewentualnych zdjęć. Logo i informacja znajdzie się  w panelu bocznym w AKTUALNOŚCIACH. Szerszy opis zostanie umieszczony na głównej stronie i pozostanie przez okres –do uzgodnienia.

 

Oferta powinna zawierać:

-opis organizatora

-krótki rys wydarzenia, książki, konkursu

-data

-oczekiwania

Ofertę proszę przesłać na kontakt: mota@op.pl

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.